Boersma Stukadoorswerken » Het Neerlandsch Stucgilde

Het Neerlandsch Stucgilde

Sinds mei 2008 is Boersma Stukadoorswerken aangesloten bij “Het Neerlandsch Stucgilde”. Om toegelaten te worden verschijn je voor een toetsingscommissie. “Het Neerlandsch Stucgilde” heeft als doelstelling: ‘Het bevorderen van de kwaliteit van restauratie en decoratief stukadoorswerk’. De aandacht is gericht op oude vaktechnieken zodat kennis hierover niet verloren gaat, maar ook op nieuwe, in ontwikkeling zijnde technieken. De Gilde leden kunnen hun vak- en materialenkennis onderling uitwisselen en zo elkaar en de beroepstak versterken.

Boersma is trots op de toelating tot het Gilde. Wij hebben het restaureren altijd een heel boeiend onderdeel van ons vak gevonden. Het vergt echter veel specifieke vakkennis. Hiervan hebben we veel opgedaan tijdens opleiding en in de praktijk. Maar we kunnen ook putten uit kennis van andere Gilde leden.

Het Gilde telt 33 leden over heel Nederland. In Drenthe is Boersma Stukadoorswerken als enige lid!

Het Neerlandsch Stucgilde